Pielisen ampujat ry:n seuratoiminta on vahvassa kunnossa. Haulikkoratojen avautuminen pitkän paussin jälkeen vuonna 2012 veti muidenkin lajien harrastustoiminnan nousuun. Seuratoiminta on innostunutta ja aktiivista monella saralla. Talkoita on pidetty ja toimintaa tuntuu olevan rata-alueen joka kolkassa. Aivan keskeistä on ollut sponsoreiden, kunnan, sidosryhmien ja yksityisten henkilöiden pyyteetön osallistuminen toimintaan. Seura välittää näille tahoille suuret kiitokset !.

Toiminta on myös haasteellista muuttuvan lainsäädännön ja ympäristölupavaatimusten johdosta. Joulukuussa v. 2014 voimaantullessa ampumaratalaissa säädetään ampumaratoja, ilma-aseita sekä aseiden säilytystä koskevista asioista. Laista ilmenee, että ammuntaa pyritään suuntaamaan enemmän ohjatuksi, järjestäytyneeksi ja valvotuksi toiminnaksi. Laki asettaa paineita rata-alueen kulun- ja käytönvalvontaan. Seuraamme lain vaikutuksista käytännön toimintaan ja tiedotamme siitä.

Parhaillaan on seuralla käynnissä iso leaderhanke. Hankkeen tavoitteena on toimintamahdollisuuksien turvaaminen mm. tekemällä mittavia kunnostustoimia rata-alueilla. Hankkeeseen sisältyy myös laitteiden ja ilma-aseiden uusiminen. Leaderhanketta viedään eteenpäin talkoovoimin. Seura kiittääkin kaikkia talkoolaisia suurenmoisesta panostuksesta.

– 11.12.2016