Ampuma-aselaki muuttui niin, että käsiaseen hankkimislupahakemukseen tulee liittää poliisihallinnon hyväksymän ampuma-asekouluttajan laatima ns. harrastuneisuustodistus. Todistus voidaan kirjoittaa laissa säädettyjen edellytysten täytyttyä.

lisätietoja:
* ampuma-asekouluttaja Jiri Åke p. 040-509 6835
* ampuma-asekouluttaja Juha Riikonen p. 0400-279695