Uusi ampumaratalaki on hyväksytty eduskunnassa ja se tulee voimaan 01.12.2015.


Linkki lain valmisteluun liittyvään ns. hallituksen esitykseen, jossa ampumaratojen lisäksi esitetään lailla säädettäviksi myös eräitä ilma-aseiden hankintaan ja aseiden säilyttämiseen liittyviä asioita. Dokumentti sisältää lain yksityiskohtaisia perusteluja ja selityksiä. 

 

Uusi ampumaratalaki