Pielisen Ampujat ry on tilannut Ramboll Oy:ltä Tainion rata-alueelta perustilaselvityksen tarkkailumittauksineen. Työ käsittää maastosta tehtävät näytteenotot laboratoriotutkimuksineen sekä raportit.

Hankinnan kokonaishinta seuralle on n. 6100 euroa.

Hankinta on voimassaolevan ympäristöluvan velvoittama, josta seura huolehtii. Lupavelvotteiden täyttäminen mahdollistaa ampumaurheilutoiminan Tainiossa.

 

Ympäristöluvan mukainen velvoitetutkimus on tilattu